Prostory k pronájmu

Přejít na seznam nebytových prostor můžete zde.

Aktuality / Novinky / Tiskové zprávy

 

Partneři

Kooperativa pojišťovna, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. Nux s.r.o. EULED s.r.o.
AIRnano KAF Facility

Další služby

Vedení účetnictví

 
 • Vedení finančního učetnictví, včetně zpracování účetních závěrek pro právnické osoby
 • Zpracování mimořádných a mezitimních účetních závěrek
 • Zpracování veškerých daňových přiznání, s možností odkladu podání přiznání a úhrady daňové povinnosti
 • Zpracování a vedení mzdové agendy
 • Zastupování při daňových kontrolách a kontrolách orgánů sociálního a zdravotního pojištění, včetně zpracování všech podání a vedení korespondence s příslušnými úřady
 

Poradenství

Z pozice specialistů na trhu s nemovitostmi v České republice Vám nabízíme naše zkušenosti a profesionální poradenství.

 
 • Finanční a investiční poradenství
 • Oceňování nemovitostí a úředně schválené oceňování
 • Restrukturalizace společností a portfolií nemovitostí - odstranění duplicit, zbytečných a neefektivních činností, nastavení kompetencí a odpovědností v procesech, zrychlení procesů, snížení nákladů na průběh procesů a osobních nákladů, řízení rizik, výrazné zkvalitnění vztahů s dodavateli a zákazníky, implementací nového nebo rekonfigurací stávajícího informačního systému
 

Likvidace odpadů

 
 • Recyklace
 • Odpadové hospodářství
 

Sanace

 
 • Staré ekologické zátěže
 • Nelegální skládky a sklady likvidace
 • Podzemní vody
 • Recyklace, revitalizace
 • Havarijní zásahy
 

Vodohospodářství

 
 • Čištění kanalizací
 • Odbahňování rybníků
 • Analýzy vodních toků, monitoring