Prostory k pronájmu

Přejít na seznam nebytových prostor můžete zde.

Aktuality / Novinky / Tiskové zprávy

 

Partneři

Kooperativa pojišťovna, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. Nux s.r.o. EULED s.r.o.
AIRnano KAF Facility

Energetický obchod

Jsme specialisté na proces nákupu elektřiny a zemního plynu, sledujeme vývoj na energetických trzích a zajišťujeme optimalizaci distribučních parametrů odběrných míst (nejsme dodavatelé energií).

Výsledkem námi poskytovaných služeb a činností je maximální možná úspora nákladů při nákupu energií, kdy zákazník platí nejnižší možnou cenu za 1 kWh elektřiny a 1 m3 plynu v čase dodávky komodit.

Přínos pro klienta:

 
 • spory v nákladech za energie, klient získává nejvýhodnější možnou cenu elektřiny a plynu v daném čase
 • úspory v regulovaných platbách za dopravu elektřiny a plynu (v distribuci)
 • liminace rizik při nákupu energií
 • jednoduchá správa smluvních vztahů – jedna smlouva na všechna odběrná místa jedné organizace s možností zapracování individuálních požadavků klienta do smlouvy s dodavatelem
 • ajištění optimalizace úspor přímo na konkrétních provozovnách (klimatizace, osvětlení /LED/, druh chladicího zařízení, apod.)
 • báme na vyváženost smluv klienta s dodavateli
 

[euled-foto.png]

Forma a fáze poskytovaných poradenských služeb:

 

Vypracování auditu spotřeby odběrných míst elektrické energie a zemního plynu:

 • nalýza nákladů na elektrickou energii (regulované a neregulované složky) a všech distribučních a obchodních parametrů odběrných míst
 • návrh optimalizace parametrů odběrných míst
 • návrh nákupního modelu elektrické energie pro odběrovou křivku (doporučení sazeb a způsobu vyhodnocování)
 • analýza stávajících smluvních podmínek odběru elektrické energie, návrh možného termínu a způsobu případného ukončení odběru od současného dodavatele
 • předání veškerých získaných dat ve formátu společné tabulky Microsoft Office Excel
 • vypracování závěrečné zprávy s doporučením dalšího postupu
 • výstupy auditu jsou výchozími údaji pro tvorbu zadávací dokumentace výběrového řízení
 

Výběrové řízení na dodavatele elektřin a plynu - nákup elektřiny a plynu pomocí koeficientu postupného nákupu:

 
 • umožňuje realizovat několik nákupů během roku v závislosti na vývoji velkoobchodních cen energií
 • nákup se realizuje na bázi ročních, kvartálních nebo měsíčních velkoobchodních produktů
 • při výběrovém řízení se soutěží v pouze tzv. koeficientu
 • cena nákupu kopíruje vývoj ceny na pražské a lipské burze
 • na základě predikce vývoje cen lze využít jejich sezónních výkyvů
 • záruka vždy nejvýhodnější možné ceny bez nutnosti měnit dodavatele
 • zajištění součinnosti při uzavření smluv o dodávce elektrické energie pro jednotlivá odběrná místa a organizace
 • v případě změny dodavatele zajištění součinnosti a příprava výpovědí stávajícím dodavatelům
 • ontrola správnosti a kompletnosti všech náležitostí nových obchodních vztahů a kontrola optimálního nastavení distribučních nákladů