Prostory k pronájmu

Přejít na seznam nebytových prostor můžete zde.

Aktuality / Novinky / Tiskové zprávy

 

Partneři

Kooperativa pojišťovna, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. Nux s.r.o. EULED s.r.o.
AIRnano KAF Facility

Správa

Ekonomická správa nemovitostí

 
 • Předpis, výběr a evidence plateb nájmu a souvisejících služeb
 • Vyúčtování veškerých služeb dle uzavřených smluv
 • Kontrola plateb, vymáhání dlužných plateb
 • Vedení evidence došlých a vydaných faktur, včetně jejich kontroly
 • Styk se státními institucemi a úřady
 

Pronájem

Oddělení pronájmu zajišťuje komerční využití Vašich nemovitostí na trhu.

 
 • Pronájem nemovitostí
 • Zpracování a následná správa nájemních smluv na bytové i nebytové prostory
 • Vývoj a realizace marketingových strategií – zpracování cenové nabídky, včetně veškerých nákladů spojených s nemovitostí, a to dle polohy, velikosti, technického stavu a účelu pronájmu.
 • Vedení evidence nebytových a bytových prostor – zajištění přehledu pronajímaných ploch, výše nájmů a nákladů
 • Komunikace s klienty, jednání s nájemníky, fyzické převzetí či předání nájemních prostor
 

Poradenství

Z pozice specialistů na trhu s nemovitostmi v České republice Vám nabízíme naše zkušenosti a profesionální poradenství.

 
 • Finanční a investiční poradenství
 • Oceňování nemovitostí a úředně schválené oceňování
 • Restrukturalizace společností a portfolií nemovitostí - odstranění duplicit, zbytečných a neefektivních činností, nastavení kompetencí a odpovědností v procesech, zrychlení procesů, snížení nákladů na průběh procesů a osobních nákladů, řízení rizik, výrazné zkvalitnění vztahů s dodavateli a zákazníky, implementací nového nebo rekonfigurací stávajícího informačního systému
 
Správa nemovitostí